Eye Movement Desensitzation and Reprocessing, afgekort tot EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wanneer EMDR?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Is EMDR voor iedereen geschikt?

EMDR therapie kan zowel bij kinderen als (jong)volwassenen toegepast worden. Voordat EMDR therapie ingezet wordt, zal er eerst uitvoerig aandacht worden besteed aan zowel oorzaak als achtergrond van de klachten. Daarnaast zal de behandelaar een inschatting maken aan de hand van een aantal individuele kenmerken, zoals de persoonlijke draagkracht en de moeite die de cliënt van de problematiek ervaart. Op basis daarvan blijkt dat een behandeling met EMDR als therapievorm kan worden ingezet.

EMDR-touching soul

Gebeurtenissen

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

Ongeval of verwonding
Ernstige ziekte
Overval
Mishandeling of getuige zijn van mishandeling/geweld
(seksueel)misbruik, aanranding of verkrachting
Brand
Natuurramp
Oorlogssituatie

Of bijvoorbeeld verlieservaringen

Verlies van baan
Verlies van een geliefde
Verlies van autonomie


Klachten

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Daarbij kun je denken aan:

 
Nare herinneringen aan de gebeurtenis
Herbelevingen (waarbij je het gevoel hebt dat het steeds weer opnieuw gebeurt)
Vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
Schaamte
Schuldgevoel
Negatief zelfbeeld
Sneller geïrriteerd
Slaapproblemen
Concentratieproblemen
Gevoel van somberheid
Angst, paniek, onrust en je zorgen maken
Onverklaarbare lichamelijke klachten
Verhoogde alertheid/waakzaamheid
Opgejaagd gevoel, stress